Beatriz

Vores hund, Beatriz

 

Fra Zeus til Beatriz

Zeus

Vi havde passet Pia Charlottes hund, Zeus, i et par år, inden han kom over til hende i Seattle og det var fint ikke at have hund mere. Vi var ikke afhængige af at skulle aftale tid på hundepensionen og ikke mindst at skulle betale 110,- kr. pr. dag, når vi skulle af sted i længere tid. Vi var fri for hundehår igen og vi behøvede ikke tænke på, om vi kunne have ham med eller ej, når vi skulle et sted hen. Så langt så godt, men ind i mellem savnede jeg turene med ham, at se ham drøne ud over markerne. Det var også rart at komme hjem til ham et eller andet sted fra og at opleve hans begejstring for tingene.

We had being taking care of Pia Charlottes dog, Zeus for a couple of years, before we sent him to her in Seattle and it was nice not to have a dog anymore. We didn’t have to make an apointment with the boarding kennel and last but not least; we didn’t have to 110 kr/15 €/20 USD pr. day, when we had to be away for a longer periode of time. We were free from dog fur and didn’t have to worry, whether we cuold bring the dog to where we were going. So far so good, but from time to time I missed our walks, to watch him running at top speed in the fields. Also it was nice to come home and be greeted by him and to see his enthusiasm.

 

Så vi begyndte at snakke om evt. at få os hund selv. Mange af vores venner og bekendte undrede sig, da jeg var kendt som kattemenneske, der ikke havde meget til overs for hunde. De larmer, skider på græsplænen, savler, fælder, fylder meget (Zeus gik altid i vejen for os, så vi måtte gå uden om ham eller skridte over ham), de kan ikke passe sig selv, skal luftes, skal opdrages og en hund er ikke den skarpeste kniv i skuffen. Så da jeg begyndte at snakke om at anskaffe en ganske frivilligt, mente de, at jeg havde vendt 180 grader. Det mener jeg sådan set ikke, jeg har. Jeg mener stadig de ovennævnte ting, men har erkendt, at det være fint at gå tur med sin hund, jeg fik opdraget Zeus nogenlunde ud over det, Pia Charlotte havde lært ham, jeg kunne stoppe ham, når han gøede for meget, han gjorde for det meste det, han skulle gøre, når vi var ude at gå og vi havde en god hundepension, så måtte vi bare betale det, det kostede.

So we began talking about getting a dog of our own. A good deal of our friends were surpriced, because I was known as a cat person, who didn’t care much for dogs. They bark, they crap on the lawn, shed hair, take up space (Zeus were always standing in our way, so that we had to go around him or step over him), they can’t take care of them selves, they have to be walked, they have to be tought stuff and are not the brightest of creatures. So when I talked about getting a dog myself, they thought that I have turned 180 degrees. I myself don’t think that I have. I still think as before, but I realize that it can be fun walking my dog, I tought Zeus at least some of the stuff, a dog should know, he didn’t crap on our lawn, but waited untill, we went for a walk and we got a nice boarding kennel and paid the cost.

 

Vi var enige om, at det skulle være en hund fra et internat. Der er så mange uønskede hunde og vi kunne nu give en af dem et hjem. Det er selvfølgelig lidt af en satsning, men efter de gode resultater jeg havde opnået med Zeus og det, at vi vidste, vi ville blive en god familie for en hund, gjorde, at vi var ret fortrøstningsfulde. Vi var ikke kommet så meget længere, da jeg faldt over et billede af en sort tjavset hund, som søgte et nyt hjem. Det viste sig at være den danske afdeling af noget, der hed Dogs of Portugal, der var et internat, der primært tog sig herreløse gadehunde. Hunden hed Golf, fordi den var fundet på en golfbane. Vi kikkede så på deres hjemmeside, hvor der var en seks-otte hunde at vælge mellem og der i blandt var Beatriz, som jeg faldt for med det samme. Vi ville dog ikke bare vælge den første den bedste, vi fandt (bortset fra Golf), så vi fandt den portugisiske side og her var der rigtig mange hunde. De var delt op i hvalpe, tæver og hanhunde. Vi kikkede på de to sidste grupper. Der var en beskrivelse af hunden, en seks-otte bildeder og som oftest en eller to videoer. Vi sorterede de små og de store hunde fra. De små er ikke rigtige hunde, synes jeg, forstået på den måde, at der ikke rigtig er hund nok i dem til mig og de store er for dyre i foder , så vi koncentrerede os om retriever-størrelsen +/-. Vi brugte resten af eftermiddagen og hele aftenen på at se godt og vel hundrede hunde igennem og skrev navnet ned, hver gang vi fandt en, vi syntes om og endte med omkring en tyve stykker. Dem kikkede vi så på igen, sorterede nogle fra og satte et, to eller tre krydser ved resten af dem. Til sidst havde vi seks, som vi så fik skåret ned til to: En hanhund ved navn Tuareg og så altså Beatriz. Så selvom det blev Beatriz, som jeg først var faldet for, havde vi i hvert gjort det ordentligt og var ret sikre på, at der ikke var en anden hund, vi hellere ville have haft.

We both thought that would be a good idea to get a dog from a dogs home /shelter. There are so many unwanted dogs and now we could give one of them a home. Of corse it’s a chance to take, but based on my good results with Zeus and the fact that we were quit certain, we would be a good family for a dog, did that we were rather confident. We hadn’t really done much more at that time, when I game across a photo of a small black dog that wanted to find a new home. It turned out to be the Danish branch of an organisation called Dogs of Portugal. It was a dogs home that first and foremost helped street dogs to get a proper home. This dogs name were Golf because someone found him on a golf course. We checked out there site and were 6,7 or 8 dogs to choose from. Among them were Beatriz, whom I imidiately fell for. We didn’t want to pick the first, we saw though, so we sent the rest of the day checking out dogs from the Portugees website and were many more, They were divided into pups, bitches and mail dogs. We checked out the adults and we sorted out the smaller dogs. There isn’t enough dog to me in small one. And the bigger dogs as well. They’re too expensive to feed. So we concentrated the retriever size +/- and wrote down the names of the dogs we liked. We ended up with some twenty names, which we studied closer and nrrowed down to two: A mail by the name of Tuareg and Beatriz. So even if we ended up with the one, we started out with, we were quite sure that there weren’t another dog we’d rather would have had.

Jeg skrev en mail til Dogs of Portugal, fortalte om Zeus og sagde, at vi gerne ville have Beatriz og spurgte om, hvordan vi greb det an. Jeg fik hurtigt svar fra Signe, der fortalte lidt om proceduren: Vi skulle have et forbesøg af en af dem, som skulle godkende os som adoptionsfamilie. Vi skulle betale et depositum og resten ved “levering”. Derudover havde hun vedlagt et spørgeskema, vi skulle besvare og sende retur. Det var spørgsmål som, hvad ville vi give hunden at spise, hvor skulle den sove, var der steder, den ikke måtte komme, hvor længe skulle den være alene hjemme osv. Når man adopterer en hund, bliver den steriliaseret/ kastereret, vaccineret, får lægeattest, EU-pas osv. Når man så får den, skal den tilmeldes dansk hunderegister og have et sundhedstjek indenfor de første tre måneder. Desuden ville en af de tre piger, der udgør den danske afd., kommer på besøg for at se om, hvorvidt alting er i orden. Man forpligter sig til at sørge godt for hunden (naturligvis), ikke at lade den sove ude, at kontakte DoP, hvis den bliver alvorligt syg og evt. skal aflives, hvis man alligevel ikke kan magte opgaven og skal den flyttes til en ny familie. Til gengæld ville de være behjælpelige med alt muligt i forhold til hunden. Det foregår normalt på den måde, at en af de tre damer flyver til Portugal, henter en eller flere hunde og man kan så hente sin hund i Kastrup og det koster så 3500,- kr. i adoptionsgebyr.

Nu ville vi gerne hente vores hund selv. Vi plejer jo at køre til Spanien omkring jul, så det ville passe fint med en smuttur omkring Portugal på vejen hjem, men kunne det lade sig gøre? Signe ville kontakte Gosia i Portugal og høre ad. Det havde de nemlig ikke prøvet før. Gosia mente ikke, det ville være noget problem, bare vi holdt passende pauser undervejs, ikke lod hunden alene tilbage i bilen, købte en sele til hende, så hun kunne sidder fastspændt under kørslen og valgte hoteller, hvor vi måtte have hunden med. Jeg skrev til hende, at det var sådan, vi kørte – altså med passende pauser, at vi boede i bilen, så Beatriz ville være sammen med os 24 timer i døgnet.

Det var sidst på året 2012, så vi havde lidt travlt med at få det hele til at falde i hak. Vi havde sat vores afrejse til lørdag, den 15. december og det sidste, der manglede, var forbesøget. Signe og Tine havde svært ved at finde et tidspunkt og “der er jo langt op til jer”. Nogle gange kunne man godt få det indtryk, at der er længere fra København til Lindum… . Jeg spurgte, om vi evt. kunne mødes i Nyborg i stedet. Vi havde skrevet en del frem og tilbage og jeg havde sendt en del billeder, så selv om de ikke ville få stedet at se, så havde de allerede nu en god fornemmelse af, hvad det var, de sendte en hund ud i. Det viste sig, at Signe havde tænkt i de samme baner, så vi enedes om at mødes på den store rasteplads syd for E20. Det blev dog søndag eftermiddag, da de ikke kunne før. Vi fandt dem ude på pladsen, hvor de luftede Tines to “baladehunde”, som de kaldte dem og gik så ind og snakkede over en kop kaffe. De var vældig søde begge to og vi kørte derfra med ønsket om en god tur. Her efter kørte vi op til Ørnfeldt for at besøge Hannes bror, Jørgen. Ørnfeldt ligger lidt sydvest for Kerteminde, så det var ikke så langt væk. Efter et hyggeligt besøg kørte vi til Odense for at tanke, inden vi kørte ned på motorvejen. Desværre var vi ikke længere på vej syd på. Hanne opdagede, at hun havde glemt sin pung og dermed sit kørerkort, så der var ikke andet at gøre end at køre tilbage til Lindum. Nå, det tog vi nu med godt humør. Vi havde jo masser af tid. Vi havde aftalt med Gosia, at vi skulle hente Beatriz omkring den 6. januar.

fortsættelse følger

Open letter from Beatriz

Hi Guys.

I have been at my new home for some time now, they say it’s been almost 10 months, since they picked me up at Milu’s, and I’m very happy to be here. They are quite nice people, Hanne and Steen, and they are very fond of me, but then again; I am a nice dog.

Of corse I can’t write this myself. I can’t hit those small keys with my paw, so I’m telling Steen, what to write.

One of the things that is so nice here, is that I get all that attention from my people. They talk to me a lot, they scratch me all over and if I want them to scratch my belly, I just roll over and they’ll do just that. They are so easy. If I want to go out into the garden, I just go to the door and one of them imidiatly comes and opens the door to the the small room, where the frontdoor is. They will ask me to sit nice and since I now know that, I often do it, before they ask and then they are so pleased with me and tell my, what a good dog I am. As if I didn’t allreadey know . Well, it’s still nice to hear. Then they put on my rope and let me out. I walk the garden and then I find one of my good spots. I have several; on there garden table, a sunny corner by a hedge, on some concrete slab that often is warm from the sun, in the grass at the north side of the house, when it’s a hot day or I just lie down on the lawn and look at the rabbits. They are “behind barres”, so I can only watch, but that’s ok and the rabbits don’t seem to mind me being so cloes and sometimes we sniff one another, that was diffrent back in Portugal. There rabbits were something to chase.

We often go for long walks, almost every day, I would say. Then I get my harness on and my long rope, so I can run a little more. I’m not quite sure, how I feel about that rope. It would be more fun without it, but they say that I would “run away”, if I could. I have been out on my own a couple of times. The first time I remember, my collar was too loose, that it sliped over my head. It was dark, so Steen couldn’t see me, I guess, because he didn’t go in my direction at all. Well, I explored a little by my self and then I went home, where Hanne let me in. Some time later, Steen came home too, Wonder what took him so long . Another time Steen left me without my gardenrope and told me to stay in the garden, so I walked around for a bit and then I went out in to the field at the other side of the hedge, he called out for me and then I took off. I just wanted to spend some more time on my own. I have got the feeling that they aren’t to happy about it, but I really don’t understand why. I mean, they know, I’ll be back sooner or later and it is more fun to run by myself than with him or her at the other end of the rope. They are so slow! Never the less I enjoy our walks. It’s rather flat around here, so you can see far away and we often see roedeer and hare, oh would I love to chase them? Once we saw a fox and he didn’t see us untill we were rather close. That day Steen was very thin at the middle, I’m sure. He has his end of the rope around his waist, so when I pull, the rope tightens… And then there are all the birds: Crows, seaguls, bussards, phesands and others.

Some times we go to the sea and that’s nice. I like the water. I walk out into it and lie down, it’s so nice. I do that too on our walks, there are some small creeks here and there and I like running in the water. Out here are more space, but the water taste funny and you get more thirsty drinking it. At the beginning I wasn’t quite comfortably the waves, when they came running towards me, but now I don’t mind.

When we go to the beach, we go by car and that, I like very much. Maybe because that’s how our life together began: With many days together in the car. For whatever reasen I like being in the car, not just riding in it, but just lying in it. Often when we come home from somewhere, I want to stay in the car a little longer and when Hanne or Steen asks me to come out of the car, I just look at them, as if I don’t understand what they mean. They laugh and leave me be. At the beginning I was sitting between them in the front seat, but it was a little tight, there wasn’t really room enough and I couldn’t stretch out. It was better, when it was just the two of us, but that wasn’t so often, especially on longer trips. They must have reallized that, my people, because one day, they open the door to the back of the car, when we were going for a ride and there was sofa. They had bought a sofa for me! So now I have a sofa in the car as well as in the livingroom. That’s nice. Of course I still wear my harness in the car, but I can stand up and I can turn around and lie down agian, so that’s ok.

Well, I guess that that was more or less, what I wanted to tell you at this point. As you can see, I have every reasen to enjoy life. I’m getting a little heavier because of Hanne’s good food, among other nice stuff I get one or two eggs every day, mums, and stronger, more fit, because we walk so much.

So take care out there and be good.

Yours Beatriz.